Tác giả: admin

Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta

Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta

Kiến trúc xưa nay
+ Quy hoạch huyện Đông Hưng -Thái Bình (Nguồn: 111). Theo phương án năm 1977Đặc điểm:    Huyện Đông Hưng là một huyện đồng bằng thuộc tỉnh Thái Bình, có diện tích tự nhiên hơn 20.000 ha, trong đó 14.500 ha đất thuận tiện cho việc canh tác nông nghiệp. Do có điều kiện như vậy Đông Hưng được phủ một mạng lưới dân cư dày đặc, phân tán với tổng số 1400 điểm (thôn-xóm) của 47 xã. Trong đó chỉ có 100 điểm có quy mô từ 50 hộ trở lên, phần lớn là dưới 10 hộ, có những xóm trại chỉ có 1-2 hộ ở ngay giữa cánh đồng, gây khó khăn cho việc quản lý v&ag
quy hoạch và xây dựng nông thôn p2

quy hoạch và xây dựng nông thôn p2

Kiến trúc xưa nay
+ Vê mặt lý luận đã nêu ra được những nội dung nguyên tắc trình tự và phương pháp quy hoạch xây dựng vùng húyện. Công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được triển khai rộng khắp ở các vùng trên đất nước, đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao điều kiện ăn ở, di lại và điều kiện vệ sinh, sinh hoạt cộng đồng ở nông thôn. + Tổn tại chủ yếu của công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện là chưa bám sát tình hình thực tế phát triển sản xuất, phát triển

Quy hoạch và xây dựng nông thôn trong giai đoạn kinh tế kế hoạch tập trung

Kiến trúc xưa nay
         Việc quy hoạch xây dựng nông thôn được triển khai và bắt đầu từ những năm 60 khi phong trào hợp tác hóa nông nghiệp phát triển ở miền Bắc. Lúc đầu lực lượng làm công tác quy hoạch còn nhỏ bé ở Viện quy hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xầy dựng, đến năm 1980 công tác quy hoạch đã được phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên toàn quốc.Công tác nghiên cứu quy hoạch và xây dựng chủ yếu trên địa bàn huyện được triển khai theo các thời kỳ:a) Thờii kỳ từ năm 1960 đến năm 1970      Công tác quy hoạch lấy x&
Làng bản của một số dân tộc ở Việt Nam

Làng bản của một số dân tộc ở Việt Nam

Kiến trúc xưa nay
      Gần 60 dân tộc anh em sinh sống và phát triển trên dải đất Việt Nam, mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán riêng, đặc biệt mỗi dân tộc dều có "lệ làng" riêng. Vì vậy ngay trong cách xây dựng làng bản của mình, mỗi dân tộc đều có những nét riêng biệt. Trong công trình nghiên cứu "Nhà của các dân tộc ở trung du Bắc bộ Việt Nam (95).Nguyễn Khắc Tụng đã tổng kết tương đối đầy đủ những nét giống nhau và khác nhau của mỗi dân tộc trong việc xây dựng nhà ở và cả trong cách xây dựng làng bản của mình:Đối với
Các hình thức bố cục kiến trúc làng truyền thống

Các hình thức bố cục kiến trúc làng truyền thống

Kiến trúc xưa nay
a) Làng bô'cục theo kiểu tuyến.      Tiền thân của các thôn làng có bố cục theo kiểu tuyến, là những điểm dân cư nhỏ bám dọc theo hai bên đường hoặc bên sông theo kiểu chuỗi điểm sau đó do quá trình lịch sử dân cư ngày càng phát triển, các điểm dân cư lấn dần ra nối tiếp chuỗi thành tuyến dài (hình 1.9).      Điển hình làng bố cục theo tuyến là các làng Phù Đổng,làng Đông Viên nằm liền nhau theo bờ sông Đuống, có làng dài gần mười cây sô' như làng Yên Sở, Đắc Sở ở H&agrav
Làng – kiểu tổ chức điểm dân cư truyền thống p2

Làng – kiểu tổ chức điểm dân cư truyền thống p2

Kiến trúc xưa nay
        làng được bao bọc xung quanh bởi lũy tre, các hướng chính đều có cổng làng: cổng Nam, Cổng Bắc, cổng Đông, cổng Tây, để liên hệ với các làng khác trong khu vực và ra cánh đồng mà làng canh tác (thể hiện qua sơ đồ hình 1.2 và hình 1.3). Trong công trình nghiên cứu về làng Việt Nam truyền thống, Toan Ánh đã nhận xét: "Đi sâu vào trong những làng quê ắt phải nhận thấy những ngôi đình làng, ngôi chùa làng, bãi tha ma ở cuối hoặc đầu làng, cầu quán bên đường làng để khách b
Làng – kiểu tổ chức điểm dân cư truyền thống

Làng – kiểu tổ chức điểm dân cư truyền thống

Kiến trúc xưa nay
+ Nghiên cứu về điểm dân cư ở nông thôn trước hết phải nói đến làng. Theo nghiên cứu của nhà sử học Nguyễn Quang Ngọc (49) : Làng vốn là một đơn vị tụ cư, đơn vị kinh tế, đơn vị tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt xuất hiện từ rất sớm, nhưng xã mới chỉ lần đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ VII dưới thời thuộc Đường được khẳng định lại một cách vững chắc với tư cách là một đơn vị hành chính cấp cơ sở trong hệ thống chính quyền đầu thế kỷ thứ X. Chính quyền trung ương đã dựa vào làng Việt truyền thống, biến làng thành một đơn vị quan hệ xã hội.        Bắ

Khái quát về xã hội nông thôn

Kiến trúc xưa nay
1. Bản chất xã hội nông thôn     Trong tiến trình phát triển của xã hội, con người đã tạo ra hai vùng cư trú : nông thôn và đô thị. Nông thôn và đô thị luôn kề liền và quan hệ với nhau rất chặt chẽ.Trong thực tế,ranh giới giữa nông thôn và đô thị không phân biệt một cách rạch ròi. Vùng "mở" giữa hai bên là ven đô. Xã hội càng phát triển, vùng nông thôn càng bị thu hẹp để nhường đất đai cho đô thị mở rộng. Tốc độ bị thu hẹp của vùng nông thôn phụ thuộcvào tốc độ đô thị hóa.Ở nước ta

Sơ lược về Thị tứ làng xã phần 2

Kiến trúc xưa nay
        Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười dự báo:"Xu hướng chung là ở nông thôn sẽ ngày càng xuất hiện nhiều ngành nghề từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến thương nghiệp dịch vụ, nhiều thành phần và tổ chức kinh tế như doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, hộ xã viên, hộ cá thể, doanh nghiệp tư nhân liên kết, liên doanh giữa các thành phần kinh tế, trong một số trường hợp có cả cơ sở hợp tác liên doanh với nước ngoài; Sẽ hình thành một số thị trấn, thị tứ ngay tại địa bàn thôn xã (54).          Ng
Sơ lược về Thị tứ làng xã

Sơ lược về Thị tứ làng xã

Kiến trúc xưa nay
Việt Nam là một nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Ớ nông thôn lấy Làng làm đơn vị cơ sở. Làng xã Việt Nam liên kết với nhau một cách chặt chẽ, tạo thành một kết cấu vững chắc trước những biến động của tự nhiên và xã hội. Làng xã chính là nơi diễn ra mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hơạt văn hổa ở nông thôn. Văn minh làng xã tiêu biểu cho lối sống Việt Nam. "Làng vốn là một đơn vị tụ cư, đơn vị kinh tế, đơn vị tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt" (49). Làng là quê hương, là nơi gán bó cả cuộc đời mỗi người dân Việt Nam ; Họ "mong được sống ở làng và chết, được chết ở làng". Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, làng xã lúc nào cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Làng là cơ sở kinh tế nông nghiệp cung cấp s