Đại học Đông Dương tiêu biểu cho kiến trúc Pháp tân cổ điển

Ý nghĩa lịch sử của đại học Đông Dương

Theo dòng lịch sử, kientrucxuanay.com tìm hiểu được rằng, ngày 16/05/1906, Toàn quyền Paul Beau ký ban hành Nghị định 1514a thành lập ra Đại học Đông Dương. Đại học Đông Dương là một mô hình đại học đa ngành, ngôi trường này có tính liên thông và quyền tự chủ rất cao. Đây cũng là thiết chế đại học hiện đại đầu tiên tại Việt Nam. Người Pháp đã thành lập ra Đại học Đông Dương nhằm mục đích xây dựng nên một cơ sở giáo dục bậc cao, mong muốn phục vụ cho nhu cầu đào tạo đội ngũ trí thức để có thể tham gia vào bộ máy chính trị dưới quyền họ.

Một góc trường đại học Đông Dương ngày xưa

Tuy nhiên, ở một nghĩa khách quan khác, xây dựng trường đại học Đông Dương còn có ý nghĩa vô cùng tích cực trong việc tạo lập ra một tầng lớp trí thức người bản địa mới. Với tinh thần tự tôn dân tộc cao, chính tầng lớp bản địa mới này sẽ có vai trò lịch sử vô cùng quan trọng trong công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam thế kỷ XX.

Cho đến ngày nay, một số mô hình trường đại học phương Tây đều rất được coi trọng, nó là niềm tự hào của một nền giáo dục hiện đại đỗi với mỗi  quốc gia trên toàn thế giới. Nó chính là yếu tố tượng trưng cho đỉnh cao của trí tuệ , là sự thay đổi mang tính tất yếu để theo kịp những xu thế thời đại.

Bắt đầu từ thiết chế đại học người Pháp lập ra nhằm mục đích phục vụ việc cai trị thuộc địa, kết hợp với truyền bá tầm ảnh hưởng của nền văn minh châu Âu, đại học Đông Dương đã có nhiều đóng góp cả trực tiếp và gián tiếp vào nền giáo dục của Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển, rất nhiều ngành nghề mới cũng được mở ra để cho phù hợp với mọi nhu cầu của xã hội. Đây được xem là cái nôi góp phần quan trọng trong việc xây dựng nên các lĩnh vực học thuật có tính hiện đại cho Việt Nam chung ta như Y, Dược, Mỹ thuật, Luật…

Cũng có thể khẳng định rằng, ý nghĩa lịch sử mà đại học Đông Dương mang lại không chỉ là một thiết chế đại học duy nhất và đầu tiên, bên cạnh đó nó còn đóng góp nhiều cho việc hình thành nên một số lĩnh vực học thuật quan trọng và mới mẻ khác ở Việt Nam.

Đại học Đông Dương ra đời mang tính nhân văn cao

Theo chia sẻ của PGS.TS Lê Kim Long, thời gian sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (năm 194), Bác Hồ đã đến thăm quan, dự lễ khai giảng năm học mới tại Đại Học Đông Dương (ngày nay đã đổi tên thành đại học Quốc gia Việt Nam). Đây là sự kiện mang tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt không chỉ với riêng ĐH Quốc gia mà đối với cả sự nghiệp cách mạng và dân tộc ta.

Phong cách kiến trúc Pháp tân cổ điển ản mình trong thiết kế ĐH Đông Dương

Tại buổi lễ khai giảng tại ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã trao bằng tốt nghiệp của chế độ mới dành cho sinh viên cũ của Đại Học Đông Dương vừa hoàn thành xong chương trình học tập mà trước đó đã bị tạm thời gián đoạn vì xảy ra cuộc đảo chính giữa Nhật – Pháp (ngày 09/03/1945).

Đây là bằng chứng cho thấy rằng, ngay từ đầu, trường Đại học Quốc gia Việt Nam được nhìn nhận và xây dựng trên sự kế thừa và tiếp nối của trường ĐH Đông Dương. Ngài ra, đây cũng được xem là quyết định có tầm quan trọng về giá trị nhân văn do cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu mang lại.

Sự kế thừa truyền thống của ĐHQGHN ngày nay còn là định hướng chung của một trường đại học mang tầm cỡ quốc tế, cần phải hội nhập với thế giới. Xưa kia, Đại học Đông Dương được xem là mốc khởi đầu cho nền giáo dục nước ta dựa theo mô hình hiện đại chung của thế giới. Trường ĐHQGHN ra đời đã đáp ứng cho yêu cầu cần phải có một ngôi trường đại học đi đầu, có nhiệm vụ quan trọng trong việc dẫn dắt sự phát triển của giáo dục đại học ở trình độ cao, ngoài ra còn thực hiện chuyên sâu những nghiên cứu khoa học mang những ứng dụng có tầm, có phạm vi ảnh hưởng lớn, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp vĩ đại là công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.