Khái niệm về loại hình nhà ở thị tứ

Từ lâu, nhà ở nông thôn chỉ được xem như một loại nhà ở đơn thuần cho mọi người sống trong cộng đồng làng xã. Vì thế tất cả các công trình nghiên cứu về nhà ở thường chỉ xoay quanh hai lĩnh vực: nhà ở nông thôn và nhà ở đô thị. Thực tiễn khảo sát xã hội về nhà ở vùng nông thôn cũng như các điều kiện kinh tế kỹ thuật khác mà nội dung đã trình bày ở phần trên thấy rằng:

a) Theo xu thế ở nông thôn nói chung vùng đồng bằng Bắc bộ nói riêng đất canh tác ngày càng thu hẹp, việc áp dụng tiến bô khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp ngày càng tăng dẫn đến thành phần dân cư lao động nông nghiệp sẽ ít dần, ngược lại lao động phi nông nghiệp tăng dần theo thời gian. Vì thế sự chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp diễn ra là tất yếu. Do đó hướng đi định hướng cho nhà ở là phục vụ cho các đối tượng trên cũng phải thích ứng phù hợp, cũng có bước quá độ.
Như vậy không thể coi nhà ở đơn thuần chỉ là một loại nhà ở nông thôn – nông nghiệp truyền thống cho đối tượng chỉ sản xuất nông nghiệp, hoặc cũng không hoàn toàn coi nhà ở nông thôn đã biến thành nhà kiểu đô thị, mà nó phải là một loại nhà ở có bước chuyển giao thích ứng phù hợp với đối tượng thành phần dân cư lao động phi nông nghiệp và bán phi nông nghiệp ở trong làng. Đây cũng có thể nói là hướng thích ứng sinh thái kinh tế nhân văn vùng nông thôn.

b) Có một loại nhà ở đang hình thành và phát triển, vừa mang nội dung, tính chất nhà ở đô thị, vừa mang tính chất nội dung của nhà ở nông thôn nằm tại các tụ điểm mang tính đô thị trong làng. Loại nhà ở này có những đặc điểm sau:
+về vị trí: Dân cư thường tập trung xây dựng tại các tụ điểm tiện lợi cho các hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp ở trong làng.
+Về tổ chức cách ở: Vừa tiếp thu cách ở mới kiểu ở đô thị vừa tồn tại cách ở cũ kiểu ở nông thôn. Quá trình phát triển, kiểu ở nông thôn sẽ bị kiểu ở đô thị lấn át dần, tốc độ tùy theo mức độ đô thị hóa trong làng.
+Về chức năng: Vừa chứa đựng chức năng ở kinh doanh sản xuất dịch vụ, phi nông nghiệp lại vừa chứa đựng chức năng kinh doanh sản xuất nông nghiệp phục vụ cho cơ cấu quy mô làng xã.
+Có quan hệ trực tiếp với hệ thống cộng đồng làng xã về mọi lĩnh vực, như sản xuất kinh doanh, tâm tư tình cảm, hay quan hệ huyết thống họ hàng.
+Không gian kiến trúccó những nét riêng, chuyển tiếp từ kiến trúc nhà ở nông thồn và truyền thống sang kiến trúc đô thị và có cách ở quá độ sang cách ở đô thị.
Xét về bản chất của sự hình thành và phát triển lọai nhà ở này, đồng thời từ những đặc điểm mang sắc thái riêng biệt trên ta có thể nhận định, đề xuất: Đây là một loại hình nhà ở mới mang tên “Nhà ở thị tứ làng xã” có những đặc điểm riêng và đ’ê nghị cần được nghiên cứu như các loại nhà ở khác phục vụ cho chủ trương xây dựng nông thôn mới ở nước ta trong điêu kiện phát triển kinh tế thị trường.
Trên cơ sở thực tế và lý luận về “Nhà ở thị tứ”có thể định nghĩa như sau,-
– Nhà ở thị tứ là loại hình nhà ở nhỏ nằm trong thị tứ làng xã, có chức năng ở, dịch vụ hoặc sản xuất phi nông nghiệp theo kiểu đô thị, ngoài ra còn chứa đựng một phần chức năng quan hệ ở, hay sản xuất kinh doanh nông nghiệp kiểu nông thôn.
Nhà ở thị tứ là nhà ở quá độ của loại hình nhà ở đô thị. Nhà ở thị tứ làng xã là thành phần cơ bản nhất, cấu thành thị tứ làng xã và là môi trường thuận lợi cho sự chuyển đổi ở giai đoạn cuối từ lối sống nông dân sang “lối sống thị dân” (47).

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng