Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta

+ Quy hoạch huyện Đông Hưng -Thái Bình (Nguồn: 111). Theo phương án năm 1977
Đặc điểm:
    Huyện Đông Hưng là một huyện đồng bằng thuộc tỉnh Thái Bình, có diện tích tự nhiên hơn 20.000 ha, trong đó 14.500 ha đất thuận tiện cho việc canh tác nông nghiệp. Do có điều kiện như vậy Đông Hưng được phủ một mạng lưới dân cư dày đặc, phân tán với tổng số 1400 điểm (thôn-xóm) của 47 xã. Trong đó chỉ có 100 điểm có quy mô từ 50 hộ trở lên, phần lớn là dưới 10 hộ, có những xóm trại chỉ có 1-2 hộ ở ngay giữa cánh đồng, gây khó khăn cho việc quản lý và sản xuất (xem hình 1.15).

 Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta 1

       Quy hoạch huyện Đông Hưng được gắn chặt với phương hướng phát triển sản xuất trên địa bàn huyện, trong đó tiến hành đồng bộ các ngành: quy hoạch giao thông, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật như: cấp điện, cấp nước cho những điểm dân cư đô thị giai đoạn trước mắt và phương hướng cấp nước cho các điểm dân cư nông thôn giai đoạn sau này.
Cùng với việc tổ chức sản xuất là phương án tổ chức mạng lưới điểm dân cư trên toàn huyện. Trong đồ án quy hoạch đề xuất quy mô hợp tác xã là quy mô toàn xã có nghĩa là toàn huyện có 47 hợp tác xã với quy mô toàn xã.
Từ 1400 điểm dân cư trên toàn địa bàn tổ chức lại còn khoảng 100 điểm. Trong huyện tổ chức thành 7 cụm xã-Hợp tác xã, ở đó xây dựng các trạm trại kho tàng phục vụ cho công tác cơ giới hóa nông nghiệp. Trong đồ án cũng đưa ra cấp phục vụ theo tầng bậc.
– Cấp điểm dân cư;
– Cấp cụm xã, hợp tác xã;
– Cấp huyện lỵ.
ĐỒ án đã quy hoạch chi tiết cho điểm dân cư từng xã, có tính đến quy mô cho điểm dân cư và bán kính sản xuất đối với các điểm dân cư, quy mô đất canh tác cho từng điểm, trên cơ sở có tính đến diện tích đất cho một lao động và khả năng quay vòng canh tác của đất (xem hình 1.16).
Nhận xét:
Phương án quy hoạch địa bàn huyện Đông Hưng – Thái Bình là phương án có tính lý luận cao (như đã trình bày ở phần khái quát chung). Mặc dù quá trình thực hiện còn một số vấn đề tồn tại, song so với các đồ án cùng giai đoạn (1976-1980) đây là một đồ án được đánh giá là có kết quả cao hơn cả, là điểm mốc đánh dấu một thời kỳ, đưa ra một lý thuyết và ứng dụng cho quy hoạch điểm dân cư nông thôn.
– Nhìn toàn diện, đây là đồ án đã kết hợp một cách tổng hợp các quy hoạch ngành, giải quyết đồng bộ trên cơ sở hiện trạng và định ra một hướng lâu dài.

 Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta 1

đồng ghép vào những làng lớn là hợp lý, nhưng di chuyển các làng đã có truyền thống lâu dời còn là vấn dề tồn tại. Tuy vậy đây là bước đầu thành công trong việc đưa các đồ án quy hoạch điểm dân cư và trung tâm nông thôn vào thực tế.
– Việc tổ chức 7 điểm thị trấn trung tâm cho các tiểu vùng trên cơ sở bán kính phục vụ và nàm ở các đầu nút giao thông liên xã thuận lợi cho việc đi lại trong khu vực đến các công trình phục vụ công cộng ở các tiểu vùng.