Sơ lược về Thị tứ làng xã

Sơ lược về Thị tứ làng xã

Kiến trúc xưa nay
Việt Nam là một nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Ớ nông thôn lấy Làng làm đơn vị cơ sở. Làng xã Việt Nam liên kết với nhau một cách chặt chẽ, tạo thành một kết cấu vững chắc trước những biến động của tự nhiên và xã hội. Làng xã chính là nơi diễn ra mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hơạt văn hổa ở nông thôn. Văn minh làng xã tiêu biểu cho lối sống Việt Nam. "Làng vốn là một đơn vị tụ cư, đơn vị kinh tế, đơn vị tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt" (49). Làng là quê hương, là nơi gán bó cả cuộc đời mỗi người dân Việt Nam ; Họ "mong được sống ở làng và chết, được chết ở làng". Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, làng xã lúc nào cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Làng là cơ sở kinh tế nông nghiệp cung cấp s
Bạn đang muốn tìm nơi đăng tin cho thuê nhà trọ miễn phí

Bạn đang muốn tìm nơi đăng tin cho thuê nhà trọ miễn phí

Tin tức
Làm cách nào  để có thể đăng tin cho thuê nhà miễn phí trên các trang web được? Và Cách làm như thế nào?   Đăng tin rao vặt nhà đất miễn phí như thế nào?   Lên một diễn đàn và mình đọc được 1 tâm sự như sau: "Chuyệnnhư thế này, em thi rớt đại học rồi mọi người ạ, lúc biết mình trượt mà em như muốn chết, trời đất quay cuồng tim như ngừng đập, phải mấy phút sau e mới định thần lại được. Quãng thời gian sau đó như một cực hình với em vậy, em cảm giác mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, tương lai mình thế này coi như hết. Thế rồi trời thương, cơ du