Quan điểm lý luận trong quá trình phát triển phần 3

      Có 3 đồ án vào vòng 2 bao gồm :
• Nhà ở cho vùng cói Thái Bình của nhóm tác giả Trần Trọng Chi: “Đồ án đã nghiên cứu và giải quyết đồng bộ, có hệ thống việc tổ chức cuộc sống cộng đồng ỏ nông thôn vùng cói, bắt đầu từ ngôi nhà ở, với giếng nước, nhà vệ sinh, sân vườn, chuồng chăn nuôi, rồi đến các công trình văn hóa… ” (81).
• Chăn nuôi nông trường và gia đình cho vùng xã Thái Mỹ – Củ Chi ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh của nhóm tác giả Võ Đăng Dũng. Nội dung của đề tài tổ chức cuộc sống hoàn chỉnh của cán bộ, nông trường viên với cách chia lô khu ở với trung tâm, theo hướng đưa tiểu thủ công nghiệp vào nông thôn, và hợp lý về các mặt từ việc bố trí mặt bàng đến giải quyết kết cấu đơn giản theo hệ mô duyn có thể sản xuất hàng loạt xây dựng nhanh.
• Nhà ở nông thôn vùng ngập lụt Quế Võ – Hà Bắc
        Đồ án đã giải quyết những vấn đề: Xác định những thông số cơ bản cho việc thiết kế ngôi nhà, giải quyết độ cao sàn nhà linh hoạt thích ứng với 3 mức nước lên xuống, tổ chức nhà ở hợp thành đơn vị cư trú có phong cách phù hợp với các hoạt động văn hóa của đất “Quan họ” (81).
Tất cả những đề tài, dồ án nghiên cứu trên tuy mới ở mức “sơ bộ” chưa đi vào hiện thực, song đã thế hiện rất nhiều “ý” về nhiều vấn đề nhà ở nông thôn. Đây là một cơ sở định hướng xới lên cho các đề tài nghiên cứu chi tiết và thực nghiệm sau này.
        Công tác nghiên cứu và thực nghiệm về nhà ở nông thôn được quan tâm nhiều ở cấp độ Nhà nước, được thực hiện vào những năm cuối của thập kỷ 70 và những năm của thập kỷ 80. Các chương trình cấp Nhà nước được kể đến đó là chương trình “nhà ở đô thị và nông thôn” (51) 1/11 trong đó có 4 đề tài nghiên cứu nhà ở nông thôn.
“Mảng đề tài về nông thôn tuy đã được nẽư ra khá rộng và nhiều nội dung nghiên cứu, song chương trình cũng chỉ mới đạt được kết quả ban đầu, những giải pháp kiến trúc, kỹ thuật và chính sách xây dựng phát triển nhà ở cho các vùng nông thôn đặc thù như đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên cần tiếp tục nghiên cứu” (51)
        Một trong những đề tài thực tế đó là đề tài lập và đưa vào sử dụng trong thực tế các mẫu thiết kế nhà ở, mang mã số 26-01-02-02 Chủ nhiệm đề tài lúc bấy giờ là KTS. Đặng Tố Tuấn và sau đó chuyển giao cho PTS. KTS. Nguyễn Việt Châu. Trong đề tài có phân kiến trúc nhà ở nông thôn, nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đồng bằng Bác bộ, bộ phận thực hiện là nhóm giáo viên khoa kiến trúc Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.
Các phương án đề xuất giữ lại cách tổ chức ăn ở theo phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân đồng bằng Bắc bộ:
– Phân chia nhà chính và nhà phụ nối với nhau bằng một chiếc sân gạch.
– Nhà chính để tiếp khách, ngủ và kho chứa đồ quý.
– Nhà phụ bao gồm bếp, ăn, tắm, xí, chuồng trại và nơi làm nghề phụ
– Nhà chính quay về hướng Nam nơi đón gió tốt, hoặc nhà phụ đặt vuông góc với nhà chính, hay qua không gian phụ nối phía sau là chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh v.v…
– Mặt liên hệ nhà chính nhà phụ chặt chẽ, triệt để sử dụng diện tích hữu ích, dây chuyền sử dụng hợp lý. Nhà kết hợp có sân vườn tăng thêm cảnh quan cải thiện vi khí hậu tốt.
– Mặt đứng thoáng, đơn giản, kết cấu vì kèo, thu hồi chân mái, mái dốc v.v… (xem hình I.36a, b) (94).
        Các mẫu nhà ở nông thôn cho vùng đồng bằng Bắc bộ của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, mặc dầu còn hạn chế một số điểm, song đây cũng là bước chuyển giao kỹ thuật kiến trúc xây dựng kịp thời đồng bộ với quy hoạch điểm dàn cư nông thôn cấp huyện ở đồng bằng Bắc bộ.
• Đê tài: (26-01-02-02B)
“Nhà ở nông thôn đồng bằng sông cửu Long” là một trong những đề tài nằm trong chương trình nghiên cứu khoa học về nhà ở Việt Nam, nghiên cứu về nhà ở nông thôn đồng bàng sông Cửu Long. Cơ quan chủ trì là Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung đề tài gồm 5 phần
1. Đặc điểm kinh tế và phân bố dân cư hiện nay.
2. Đặc điểm khí hậu và điều kiện tự nhiên ở khu vực.
3. Điểm dân cư và nhà ở dân gian phổ biến ở dồng bằng sông Cửu Long. Phần này đề tài đã điều tra tìm ra một số dạng nhà dân gian quen thuộc như: nhà bắt dần, nhà ở thảo bạt.
4. Quy hoạch điểm dân cư và thiết kế xây dựng nhà ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề ra giải pháp thiết kế, kết cấu và vật liệu xây dựng nhà ở cho vùng ngập nước, ngập nước một số tháng trong năm…

5. Một số mẫu nhà ở đồng bằng sông cửu Long cho vùng không ngập nước và ngập định kỳ theo các giải pháp lắp ráp đơn giản, với vật liệu địa phương v.v… (hình I.41a, b).
Tóm lại: Các đề tài nghiên cứu về nhà ở nông thôn đã đạt được những mục tiêu : nghiên cứu trên địa bàn rộng khắp toàn quốc với những vùng khí hậu khác nhau, giữ gìn được những nét đẹp truyền thống trong phong tục, lập quán của dân tộc ; đưa ra được nhiều mẫu nhà đa dạng. Tuy vậy các đê tài nghiên cứu chủ yếu vẫn phục vụ cho đối tưcmg là nông dân đơn thuần, theo tinh than tập thể hóa sản xuất và tập thể hóa sở hữu, mô hình HTX sản xuất.