Thẻ: đồ án thực tiến

Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta p2

Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta p2

Kiến trúc xưa nay
      - Đồ án dược thiết kế và thực hiện trong một giai đoạn tưởng rằng đã có đủ mọi diều kiện để tổ chức và sản xuất lớn ở nông thôn như cơ giới hóa, điện khí hóa, tất cả là công hữu hóa vv... không đề ra được những bước đi thích hợp cho từng giai đoạn. Từ đó dẫn đến việc chỉ đạo theo kiểu mạnh đâu làm đấy, công việc tiến hành đều dở dang và manh mún, gây lãng phí kinh phí đầu tư, xáo trộn công việc làm ăn, sản xuất và sinh hoạt của nông dân. Sau khi có cơ chế khoán 10, vai trò hợp tác xã kiểu cũ bị mờ nhạt, các
Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta

Một số đồ án thực tiễn quy hoạch dân cư nông thôn ở nước ta

Kiến trúc xưa nay
+ Quy hoạch huyện Đông Hưng -Thái Bình (Nguồn: 111). Theo phương án năm 1977Đặc điểm:    Huyện Đông Hưng là một huyện đồng bằng thuộc tỉnh Thái Bình, có diện tích tự nhiên hơn 20.000 ha, trong đó 14.500 ha đất thuận tiện cho việc canh tác nông nghiệp. Do có điều kiện như vậy Đông Hưng được phủ một mạng lưới dân cư dày đặc, phân tán với tổng số 1400 điểm (thôn-xóm) của 47 xã. Trong đó chỉ có 100 điểm có quy mô từ 50 hộ trở lên, phần lớn là dưới 10 hộ, có những xóm trại chỉ có 1-2 hộ ở ngay giữa cánh đồng, gây khó khăn cho việc quản lý v&ag