Thẻ: kiến trúc nhà cổ hình ống

Kiến trúc nhà cổ hình ống ở theo phường trong khu vực nông thôn cũ

Kiến trúc nhà cổ hình ống ở theo phường trong khu vực nông thôn cũ

Kiến trúc xưa nay
       Trong công trình nghiên cứu về cơ cấu tổ chức không gian khu phố cũ và ngôi nhà hình ống của GS. TSKH. Nguyễn Thế Bá, qua bằng chứng lịch sử đã chứng tỏ trong lịch sử phát triển nhà ở kiểu đô thị "trong các phường có thôn trại nông nghiệp". "Sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển đã thu hút thợ thủ công và thương gia tập trung dần dọc theo các tuyến giao thông. Các dãy phố chợ là hình ảnh đầu tiên của sự hình thành các đường phố cổ... ". "Dân trong phố phường thường có quan hệ huyết thống làng xóm vớ