Thẻ: quá trình phát triển

Quan điểm lý luận trong quá trình phát triển phần 3

Kiến trúc xưa nay
      Có 3 đồ án vào vòng 2 bao gồm :• Nhà ở cho vùng cói Thái Bình của nhóm tác giả Trần Trọng Chi: "Đồ án đã nghiên cứu và giải quyết đồng bộ, có hệ thống việc tổ chức cuộc sống cộng đồng ỏ nông thôn vùng cói, bắt đầu từ ngôi nhà ở, với giếng nước, nhà vệ sinh, sân vườn, chuồng chăn nuôi, rồi đến các công trình văn hóa... " (81).• Chăn nuôi nông trường và gia đình cho vùng xã Thái Mỹ - Củ Chi ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh của nhóm tác giả Võ Đăng Dũng. Nội dung của đề t

Quan điểm lý luận trong quá trình phát triển phần 2

Kiến trúc xưa nay
         Tuy không giải quyết triệt để các nội dung thích ứng với yêu cầu của người dân nông thôn, những mẫu nhà xây dựng do nhà nước đầu tư xây dựng cho nông dân ở của Viện thiết kế quy hoạch và xây dựng nông thôn - Bộ Xầy dựng cũng đã đánh dấu một giai đoạn mà các nhà chuyên môn đã quan tâm đến kiến trúc nhà ở nông thôn bằng nguồn đầu tư của nhà nước. Việc cải tạo và xây dựng thực nghiệm nhà ở theo lô đất đã phần nào đưa văn minh ăn ở vào nông thôn cho người dân, đồng thời khảng định vai