Thẻ: thiết kế kiến trúc

Nhà ở đồng bằng Nam bộ

Nhà ở đồng bằng Nam bộ

Kiến trúc xưa nay
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng thường bị ngập nước định kỳ. Các điểm dân cư nằm trong khu vực xung quanh là kênh rạch chằng chịt. Vì thế nhà thường được xây dựng theo các chòm xóm nhỏ hoặc rải theo các đường giao thông và kênh rạch (xem hình 1.3la, b). nhà ở đồng bằng nam bộ (chủ yếu là đồng bằng sông Cửu Long) xây dựng ít kiên cố. Mặt bằng nhà bố cục theo hình đơn giản, tập trung các sinh hoạt vào một nhà như kiểu nhà chữ dinh, nhà xếp đọi hay nhà ở bắt dần (xem hình I.32a, b, c, d). Kết cấu nhà bằng khung gỗ đơn giản (không chạm trổ trang trí) và chắc chắn, tạo nên một sàn có cột cắm xuống đất (hoặc sau này là tảng bê tông) có độ cao phụ thuộc vào mực nước lên xuống ở địa phương. Sàn làm bằng gỗ tường vách bằng gỗ, lá, mái lợp bàng lá dừa nước (sau này lợp bằng tôn, hoặc ngói) (hình I.