Thực trạng chất lượng nhà ở dạng thị thôn (bán thị)

nhà ở nông thôn tại các tụ điểm bán thị chuyển đổi không gian theo các chức năng mới trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường đã kịp thời đáp ứng được phần nào nhu cầu cấp bách của khu dàn cư mới hình thành.
Do tự phát hình thành nên nhà ở dạng thị – thôn cbn tồn tại một số vấn đề về chất lượng như sau:
a) Diện tích chật chội không đảm bảo yêu càu sử dụng theo nội dung mới
Bản chất nhà ở thị – thôn phần nhiều là cải tiến, biến đổi không gian sử dụng mục đích cũ sang không gian sử dụng cho mục đích mới: nhà ở được cơi nới thêm diện tích, trổ cửa ra đường làm cửa hàng, làm nơi kinh doanh sản xuất, các chức năng khác vẫn kết hợp tồn tại do đó mặc dầu có cải tiến, sửa đổi, chuyển đổi nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu sử dụng ngày càng cao của nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và ăn ở của dân phi nông nghiệp mới hình thành.
Riêng những nhà ở xây mới tại các tụ điểm bán thị, tuy chủ nhà đã chủ động trong việc bố trí diện tích xây dựng theo mục đích sử dụng, song do chưa lường hết yêu cầu phát triển, mặt khác do thiếu vốn nên nhà ở tuy mới xây dựng nhưng khi sử dụng vẫn bị chật chội vì thế lại phải vươn trải ra cả hè, đường (hình II.33a, b).

 Quan hệ giữa chức năng ở với kinh doanh dịch vụ sản xuất chưa hợp lý
Sự bất hợp lý về dây chuyền chức năng thường xẩy ra đối với nhà ở chuyển đổi tại chỗ, giữ nguyên hiện trạng cũ, chỉ cải tạo một phần, do đó các chức năng có quan hệ chồng chéo nhau, giữa chức năng sử dụng cũ và chức năng sử dụng mới. Ví dụ : nhà ở của hộ đang từ làm ruộng chuyển một phần sang kinh doanh sản xuất đồ mộc dụng cụ gia đình, như vậy trong nhà hình thành một xưởng mộc nhỏ lấy lán che sân làm xưởng, nhà phụ làm kho chứa thành phẩm. Từviệc kinh doanh sang sản xuất đưa vào nhà ở đã làm đảo lộn mọi chức năng sinh hoạt và sản xuất thông thường hàng ngày. Vì thế quan hệ chức năng mới và cũ trong quá trình chuyển đổi không gian nhà ở là một vấn đề cần nghiên cứu để giải quyết hài hòa.
 Nhà ở mới hình thành ở các tụ điểm bán thị đa phản là thiếu vệ sinh và tiện nghi sinh hoạt, không phù hợp vói sự phát triển chung của cấp nhà ở.
Nhà ở thiếu diện tích riêng cho việc học tập của trẻ nhỏ, cho sinh hoạt của gia đình. Các khu vệ sinh, bếp, nước sinh hoạt, tiện nghi còn ở mức độ thấp. Việc xây dựng nhà ở tại các tụ điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường một cách bừa bãi, gây mất vệ sinh và an toàn giao thông (hình II.34a, b).
Nhà ở tại khu vực bán thị do phát triển tự phát còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo tiện nghi và chất lượng ở cho các thành phàn dân cư trong đó, song đây chính là manh nha cho một hướng đi mới, một định hướng tiên phong, làm cho bộ mặt nông thôn thay đôi, là cơ sở, là cửa ngõ cho văn minh đô thị thâm nhập vào nông thôn.

Hình 11.36. Sơ đồ nhà ở cầu chợ trong khu chợ làng